دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

رفیعی_مدیر مسکن و ساختمان

علی رفیعی

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان
  • 028-33373058
دهقانی_رییس اداره حراست

سید مرتضی دهقانی

رییس اداره حراست
  • 028-33373300
رییس اداره حقوقی

سمیه عباسی

رییس اداره حقوقی و امور نمایندگان
محمدخانی_مدیرنظارت

منصور محمدخانی

مدیر نظارت و رسیدگی به شکایات
ظاهری_رییس اداره امور اداری

ناصر ظاهری

رییس اداره اور اداری و رفاه کارکنان
قزوین_مدیرکل کمیته امداد

مجید مومنی

مدیر کل
  • 028-33377300
قزوین_نیرو محرکه

امیر خوش نیت

قائم مقام
  • 028-33373051
قزوین_توزیع بخاری گازی

محمد صیادی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 028-33373057
کارگر

رضا کارگر

مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
اکبری

احمد اکبری

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 028-33373059