ارتباط با استان

 نشانی : قزوین،نواب شمالی،مجتمع ادارات، روبروی دانشگاه پیام  نور، اداره کل کمیته امدادامام خمینی(ره) استان قزوین
 شماره روابط عمـومی: 33373055 - 028
 تلفن دبیـرخـانه : 33373500 - 028 
 صندوق پستی:gzn@emdad.irارتباط با مدیران استان