سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان قزوین 98/11/06

سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان قزوین 98/11/06 تاریخ: ۷ بهمن ۱۳۹۸ حجت اله عبدالملکی ، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) روز یک شنبه 98/11/06 به استان قزوین سفر کرد. وی درجریان این سفریک روزه ضمن بازدید از دو طرح اشتغال ، اولین مرکز نیکوکاری کارآفرینی دانش بنیان کشور را در پارک علم و فناوری قزوین افتتاح کرد. وی سپس در اولین همایش خیرین کارآفرین استان قزوین که با حضور 250 نفر از خیرین و کارآفرینان و مجریان طرح های اشتغال این نهاد برگزار شد، شرکت کرد. عکاس: سید ابوالفضل هاشمی
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان قزوین 98/11/06
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان قزوین 98/11/06
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان قزوین 98/11/06
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان قزوین 98/11/06
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان قزوین 98/11/06
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان قزوین 98/11/06
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان قزوین 98/11/06
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان قزوین 98/11/06
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان قزوین 98/11/06
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به استان قزوین 98/11/06
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.