مراسم تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد استان قزوین 98/06/05

مراسم تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد استان قزوین 98/06/05 تاریخ: ۶ شهریور ۱۳۹۸ مراسم تجلیل از امداد گران بازنشسته کمیته امداد استان قزوین همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان با حضور همکاران بازنشسته به همراه خانواده آنان و با اجرای برنامه های متنوع و مفرح برگزار گردید. عکاس: سید ابوالفضل هاشمی
مراسم تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد استان قزوین 98/06/05
مراسم تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد استان قزوین 98/06/05
مراسم تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد استان قزوین 98/06/05
مراسم تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد استان قزوین 98/06/05
مراسم تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد استان قزوین 98/06/05
مراسم تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد استان قزوین 98/06/05
مراسم تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد استان قزوین 98/06/05
مراسم تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد استان قزوین 98/06/05
مراسم تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد استان قزوین 98/06/05
مراسم تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد استان قزوین 98/06/05
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.