حضور پر شور مردم نوعدوست استان قزوین در مرحله اول جشن عاطفه ها 98/06/07

حضور پر شور مردم نوعدوست استان قزوین در مرحله اول جشن عاطفه ها 98/06/07 تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۹۸ مرحله اول جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور پنج شنبه هفتم شهریور ماه با حضور پرشور مردم نوعدوست استان قزوین برگزار شد. عکاس: سید ابوالفضل هاشمی
حضور پر شور مردم نوعدوست استان قزوین در مرحله اول جشن عاطفه ها 98/06/07
حضور پر شور مردم نوعدوست استان قزوین در مرحله اول جشن عاطفه ها 98/06/07
حضور پر شور مردم نوعدوست استان قزوین در مرحله اول جشن عاطفه ها 98/06/07
حضور پر شور مردم نوعدوست استان قزوین در مرحله اول جشن عاطفه ها 98/06/07
حضور پر شور مردم نوعدوست استان قزوین در مرحله اول جشن عاطفه ها 98/06/07
حضور پر شور مردم نوعدوست استان قزوین در مرحله اول جشن عاطفه ها 98/06/07
حضور پر شور مردم نوعدوست استان قزوین در مرحله اول جشن عاطفه ها 98/06/07
حضور پر شور مردم نوعدوست استان قزوین در مرحله اول جشن عاطفه ها 98/06/07
حضور پر شور مردم نوعدوست استان قزوین در مرحله اول جشن عاطفه ها 98/06/07
حضور پر شور مردم نوعدوست استان قزوین در مرحله اول جشن عاطفه ها 98/06/07
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.