بازدید مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از ادارات الموت غربی ، ضیاءآباد و دشتابی؛ 25،26،27 خرداد ماه 98

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از ادارات الموت غربی ، ضیاءآباد و دشتابی؛ 25،26،27 خرداد ماه 98 تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۸ مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین به همراه تعدادی از معاونین و مدیران ستادی از ادارات الموت غربی ، ضیاءآباد و دشتابی بازدید کرد، در جریان این سفر ها که در روز های 25 و 26 و 27 خرداد ماه سال جاری انجام شد ، ضمن دیدار با مسئولین محلی و همکاران و تشکیل جلسه پرسنلی به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع خدمت رسانی به ولی نعمتان تحت حمایت از تعدادی از طرحهای اشتغال ، طرحهای مسکن درحال ساخت و خانواده های تحت حمایت نیز بازدید کرد. لازم به ذکر است در سفر به بخش ضیاء آباد از شرکت کشت و صنعت آوین دشت ، بزرگترین مجموعه پرورش گاو شیری و تولید شیر در خاور میانه نیز بازدید کرد. عکاس: سید ابوالفضل هاشمی
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از ادارات الموت غربی ، ضیاءآباد و دشتابی؛ 25،26،27 خرداد ماه 98
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از ادارات الموت غربی ، ضیاءآباد و دشتابی؛ 25،26،27 خرداد ماه 98
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از ادارات الموت غربی ، ضیاءآباد و دشتابی؛ 25،26،27 خرداد ماه 98
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از ادارات الموت غربی ، ضیاءآباد و دشتابی؛ 25،26،27 خرداد ماه 98
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از ادارات الموت غربی ، ضیاءآباد و دشتابی؛ 25،26،27 خرداد ماه 98
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از ادارات الموت غربی ، ضیاءآباد و دشتابی؛ 25،26،27 خرداد ماه 98
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از ادارات الموت غربی ، ضیاءآباد و دشتابی؛ 25،26،27 خرداد ماه 98
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از ادارات الموت غربی ، ضیاءآباد و دشتابی؛ 25،26،27 خرداد ماه 98
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از ادارات الموت غربی ، ضیاءآباد و دشتابی؛ 25،26،27 خرداد ماه 98
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از ادارات الموت غربی ، ضیاءآباد و دشتابی؛ 25،26،27 خرداد ماه 98
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.