نمایشگاه توانمندیهای خانواده های تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین 23 لغایت 98/3/31

نمایشگاه توانمندیهای خانواده های تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین 23 لغایت 98/3/31 تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ جشن رمضان با عنوان فرهنگسرای شب های مهربانی به مدت 8 شب با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین و سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین از هشتم تا پانزدهم ماه مبارک رمضان در اولین پیاده راه شهر قزوین ، برگزار شد و زنان سرپرست خانوار تحت حمایت در 23 غرفه توانمندیهای خود را در حوزه صنایع دستی به نمایش گذاشتند. عکاس: سید ابوالفضل هاشمی
نمایشگاه توانمندیهای خانواده های ولی نعمت تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین 23 لغایت 31/3/98
نمایشگاه توانمندیهای خانواده های ولی نعمت تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین 23 لغایت 31/3/98
نمایشگاه توانمندیهای خانواده های ولی نعمت تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین 23 لغایت 31/3/98
نمایشگاه توانمندیهای خانواده های ولی نعمت تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین 23 لغایت 31/3/98
نمایشگاه توانمندیهای خانواده های ولی نعمت تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین 23 لغایت 31/3/98
نمایشگاه توانمندیهای خانواده های ولی نعمت تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین 23 لغایت 31/3/98
نمایشگاه توانمندیهای خانواده های ولی نعمت تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین 23 لغایت 31/3/98
نمایشگاه توانمندیهای خانواده های ولی نعمت تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین 23 لغایت 31/3/98
نمایشگاه توانمندیهای خانواده های ولی نعمت تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین 23 لغایت 31/3/98
نمایشگاه توانمندیهای خانواده های ولی نعمت تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین 23 لغایت 31/3/98
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.