حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در نشست هم اندیشی طلاب و مبلغین دینی و همچنین مجمع الذاکرین استان قزوین 1398/02/12

حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در نشست هم اندیشی طلاب و مبلغین دینی و همچنین مجمع الذاکرین استان قزوین 1398/02/12 تاریخ: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در آستانه ماه مبارک رمضان، با حضور در همایش طلاب و مبلغین دینی و مجمع الذاکرین استان قزوین، به منظور بهره برداری از ظرفیت طلاب و مداحان در فضای معنوی ماه مبارک رمضان ، ضمن ارائه گزارش اقدامات و فعالیتهای کمیته امداد استان قزوین در سال گذشته به تشریح برنامه های پیش بینی شده جهت اجرا در ماه مبارک رمضان پرداخت. عکاس: سید ابوالفضل هاشمی
حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در نشست هم اندیشی طلاب و مبلغین دینی و همچنین مجمع الذاکرین استان قزوین 1398/02/12
حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در نشست هم اندیشی طلاب و مبلغین دینی و همچنین مجمع الذاکرین استان قزوین 1398/02/12
حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در نشست هم اندیشی طلاب و مبلغین دینی و همچنین مجمع الذاکرین استان قزوین 1398/02/12
حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در نشست هم اندیشی طلاب و مبلغین دینی و همچنین مجمع الذاکرین استان قزوین 1398/02/12
حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در نشست هم اندیشی طلاب و مبلغین دینی و همچنین مجمع الذاکرین استان قزوین 1398/02/12
حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در نشست هم اندیشی طلاب و مبلغین دینی و همچنین مجمع الذاکرین استان قزوین 1398/02/12
حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در نشست هم اندیشی طلاب و مبلغین دینی و همچنین مجمع الذاکرین استان قزوین 1398/02/12
حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در نشست هم اندیشی طلاب و مبلغین دینی و همچنین مجمع الذاکرین استان قزوین 1398/02/12
حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در نشست هم اندیشی طلاب و مبلغین دینی و همچنین مجمع الذاکرین استان قزوین 1398/02/12
حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در نشست هم اندیشی طلاب و مبلغین دینی و همچنین مجمع الذاکرین استان قزوین 1398/02/12
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.