بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از منازل مددحویی آسیب دیده از بارندگی های اخیر 1398/02/08

بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از منازل مددحویی آسیب دیده از بارندگی های اخیر 1398/02/08 تاریخ: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در پی بارندگی های چند روزه در فروردینماه سال جاری تعداد 102 واحد مسکن مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین تخریب شده و بالغ بر 560 واحد مسکونی و غیر مسکونی نیز بین 20 تا 100 درصد خسارت دیدند. عکاس: سید ابوالفضل هاشمی
بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از منازل مددحویی آسیب دیده از بارندگی های اخیر
بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از منازل مددحویی آسیب دیده از بارندگی های اخیر
بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از منازل مددحویی آسیب دیده از بارندگی های اخیر
بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از منازل مددحویی آسیب دیده از بارندگی های اخیر
بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از منازل مددجویی آسیب دیده از بارندگی های اخیر
بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از منازل مددجویی آسیب دیده از بارندگی های اخیر
بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از منازل مددجویی آسیب دیده از بارندگی های اخیر
بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از منازل مددجویی آسیب دیده از بارندگی های اخیر
بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از منازل مددحویی آسیب دیده از بارندگی های اخیر
بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از منازل مددجویی آسیب دیده از بارندگی های اخیر
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.