زنگ نیکوکاری 15/12/97

زنگ نیکوکاری 15/12/97 تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ فرهنگ سازی انفاق و نیکوکاری با برگزاری مراسم زنگ نیکوکاری در 1291 مدرسه استان قزوین، 15/12/97 عکاس: سید ابوالفضل هاشمی
زنگ نیکوکاری 15/12/97
زنگ نیکوکاری 15/12/97
زنگ نیکوکاری 15/12/97
زنگ نیکوکاری 97/12/15
زنگ نیکوکاری 15/12/97
زنگ نیکوکاری 15/12/97
زنگ نیکوکاری 15/12/97
زنگ نیکوکاری 15/12/97
زنگ نیکوکاری 15/12/97
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.