گلریزان خیران و ورزشکاران استان قزوین و مشارکت در جشن نیکوکاری 13 و 14/ اسفند/97

گلریزان خیران و ورزشکاران استان قزوین و مشارکت در جشن نیکوکاری 13 و 14/ اسفند/97 تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ همزمان با هفته احسان و نیکوکاری، خیران و ورزشکاران استان قزوین با حضور در مراسم جشن گلریزان بالغ بر 15 میلیارد ریال به جشن نیکوکاری کمک کردند تا عیدی برای همه رقم بزنند.13 و 14/اسفند/97 عکاس: سید ابوالفضل هاشمی
گلریزان خیران و ورزشکاران استان قزوین و مشارکت در جشن نیکوکاری
گلریزان خیران و ورزشکاران استان قزوین و مشارکت در جشن نیکوکاری
گلریزان خیران و ورزشکاران استان قزوین و مشارکت در جشن نیکوکاری
گلریزان خیران و ورزشکاران استان قزوین و مشارکت در جشن نیکوکاری
گلریزان خیران و ورزشکاران استان قزوین و مشارکت در جشن نیکوکاری
گلریزان خیران و ورزشکاران استان قزوین و مشارکت در جشن نیکوکاری
گلریزان خیران و ورزشکاران استان قزوین و مشارکت در جشن نیکوکاری
گلریزان خیران و ورزشکاران استان قزوین و مشارکت در جشن نیکوکاری
گلریزان خیران و ورزشکاران استان قزوین و مشارکت در جشن نیکوکاری
گلریزان خیران و ورزشکاران استان قزوین و مشارکت در جشن نیکوکاری
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.