تقدیر از پرستاران حامی اکرام ایتام 97/10/22

تقدیر از پرستاران حامی اکرام ایتام 97/10/22 تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷ کارکنان کمیته امداد استان قزوین با حضور در بیمارستان های سطح استان قزوین ضمن تبریک روز پرستار و اهدای گل، از پرستاران حامی طرح های اکرام ایتام و محسنین تقدیر کردند. عکاس: سید ابوالفضل هاشمی
تبریک روز پرستار با اهدای شاخه گل و تقدیر از پرستاران حامی اکرام ایتام 97/10/22
تبریک روز پرستار با اهدای شاخه گل و تقدیر از پرستاران حامی اکرام ایتام 97/10/22
تبریک روز پرستار با اهدای شاخه گل و تقدیر از پرستاران حامی اکرام ایتام 97/10/22
تبریک روز پرستار با اهدای شاخه گل و تقدیر از پرستاران حامی اکرام ایتام 97/10/22
تبریک روز پرستار با اهدای شاخه گل و تقدیر از پرستاران حامی اکرام ایتام 97/10/22
تبریک روز پرستار با اهدای شاخه گل و تقدیر از پرستاران حامی اکرام ایتام 97/10/22
تبریک روز پرستار با اهدای شاخه گل و تقدیر از پرستاران حامی اکرام ایتام 97/10/22
تبریک روز پرستار با اهدای شاخه گل و تقدیر از پرستاران حامی اکرام ایتام 97/10/22
تبریک روز پرستار با اهدای شاخه گل و تقدیر از پرستاران حامی اکرام ایتام 97/10/22
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.