اعزام ۴۰۰ نفر از ولینعمتان تحت حمایت به زیارت امام مهربانی ها 97/10/08

اعزام ۴۰۰ نفر از ولینعمتان تحت حمایت به زیارت امام مهربانی ها 97/10/08 تاریخ: ۹ دی ۱۳۹۷ تعداد ۴۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین برای زیارت امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) عازم مشهد مقدس شدند. 97/10/08 عکاس: سید ابوالفضل هاشمی
اعزام ۴۰۰ نفر از ولینعمتان تحت حمایت به زیارت امام مهربانی ها
اعزام ۴۰۰ نفر از ولینعمتان تحت حمایت به زیارت امام مهربانی ها
اعزام ۴۰۰ نفر از ولینعمتان تحت حمایت به زیارت امام مهربانی ها
اعزام ۴۰۰ نفر از ولینعمتان تحت حمایت به زیارت امام مهربانی ها
اعزام ۴۰۰ نفر از ولینعمتان تحت حمایت به زیارت امام مهربانی ها
اعزام ۴۰۰ نفر از ولینعمتان تحت حمایت به زیارت امام مهربانی ها
اعزام ۴۰۰ نفر از ولینعمتان تحت حمایت به زیارت امام مهربانی ها
اعزام ۴۰۰ نفر از ولینعمتان تحت حمایت به زیارت امام مهربانی ها
اعزام ۴۰۰ نفر از ولینعمتان تحت حمایت به زیارت امام مهربانی ها
اعزام ۴۰۰ نفر از ولینعمتان تحت حمایت به زیارت امام مهربانی ها
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.